طراحی وب سایت انجمن خیریه حمایت از بیماران روانی

  • طراحی واکنش گرا
  • متد های جدید برنامه نویسی ۲۰۱۷
  • فرم تماس هوشمند
  • گالری تصاویر هوشمند

وب سایت انجمن خیریه حمایت از بیماران روانی مرکز گلستان سلامت توسط گروه تجاری فروغ گستر جهت یاری نمودن به بیماران مزمن روانی و خانواده های این عزیزان راه اندازی گردید.

نام کارفرما :خانم دکتر قدیسه بنی واهب

وب سایت تجاری

مدت زمان طراحی :  ۱۰روز